/ Termeni si conditii

Pagina web http://www.dusterracing.ro (in continuare "Site") este produs și administrat de către ACS Duster Hobby Racing (ACS DHR), si serveste la prezentarea activitatii sportive si sociale desfasurata de club si de catre membrii acestuia. SIte-ul constituie suportul informațional pentru toate evenimentele organizate de club sau alte de catre entitati private sau publice, oferind informatii si detalii privind etapele programate în calendarele competiționale de motorsport, cu caracter public sau privat adresat membrilor sau utilizatorilor inregistrati, denumite in continuare in mod colectiv „Serviciile". Utilizarea Serviciilor este guvernată de o serie de reguli ce trebuie respectate de către toți utilizatorii Site-ului.

Acest document constituie Acordul privind Termenii și Condițiile de Utilizare (“Acordul”) și stabilește termenii legali de folosire de către utilizatori a Serviciilor oferite de Site-ul ACSDHR. Odată ce folosiți Serviciile, sunteți de acord cu prevederile Acordului și să fiți răspunzător de respectarea acestora. Aveți dreptul de a folosi Serviciile (indiferent dacă accesul dvs este întâmplătoare sau cu intenție) numai dacă acceptați să respectați legislația în vigoare și acest Acord. De aceea vă rugăm să citiți acest Acord cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile Acordului trebuie să părăsiți Site-ul și să încetați folosirea Serviciilor. Orice acces efectuat ulterior de orice utilizator la site va fi considerat ca fiind o acceptare a termenilor și condițiilor prezentate în continuare. Niciun utilizator nu poate invoca drept scuză pentru încălcarea Acordului faptul că nu știa de existența acestuia. ACS DHR își asumă obligația de a posta în permanență un link către prezentul Acord pe pagina principală a site-ului, astfel că acesta să poată fi ușor identificat și citit. ACS DHR poate modifica oricând prevederile Acordului și astfel de modificări devin efective odată cu postarea lor pe Site. Sunteți de acord ca astfel de modificări ale Acordului să vă fie opozabile oricând folosiți serviciile Site-ului ulterior postării lor de aceea este recomandat să revedeți acest Acord în mod regulat pentru a fi la curent cu eventualele modificări apărute.

1. Valabilitate

Acest Acord este valabil și își exercită efectele atât timp cât utilizați Serviciile.

2. Proprietate intelectuală

Conținutul și design-ul Site-ului, împreună cu toate celelalte informații legate sau generate de acest site, pe care vi le-am putea transmite prin e-mail sau alte căi, inclusiv știri, rezultate, informări, etc sunt proprietatea ACS DHR. Utilizarea neautorizată a informațiilor sau elementelor grafice legate de sau incluse pe Site este interzisă, în absența acordului explicit în scris din partea ACS DHR.

3. Limitarea răspunderii

Informațiile și Serviciile la care aveți acces prin intermediul Site-ului pot conține erori și pot înregistra perioade de întrerupere a funcționării. ACS DHR nu este răspunzătoare pentru conținut inexact sau întreruperi în funcționare, indiferent dacă acestea sunt cauzate de utilizatori sau orice echipament sau funcționare defectuoasă a Serviciilor. ACS DHR furnizează informațiile și Serviciile disponibile pe acest site în starea lor „așa cum există”, fără nicio altă garanție suplimentară. Orice garanții exprese și orice garanții implicite, incluzând garanția că Serviciile ar servi un anume scop, sunt respinse la limita maximă permisă de lege. ACS DHR nu răspunde și nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel de utilizatorii site-ului sau orice terță parte pentru orice daune, pagube sau costuri rezultând din utilizarea de către aceștia a Serviciilor, chiar dacă ACS DHR a fost informată de posibilitatea producerii unor astfel de daune.

4. Forța majoră

ACS DHR, colaboratorii și afiliații săi nu pot fi ținuți răspunzători pentru nicio întârziere sau funcționare defectuoasă produse direct sau indirect de către cauze asupra cărora ACS DHR nu are nici o influență. Acestea includ, fără a fi însă limitate la: funcționarea defectuoasă a echipamentelor tehnice utilizate de ACS DHR și Site, întreruperea legăturii la internet sau a conexiunii telefonice, viruși informatici, acces neautorizat la Site, erori de operare, etc.

5. Legea aplicabilă

Acest Acord, drepturile și obligațiile impuse de acesta, și toate efectele juridice produse de acest Acord vor fi interpretate în baza și guvernate de către legea română. Legea din România va guverna toate aspectele ce nu au fost prevăzute de acest Acord. Orice dispută în legătură cu acest Acord va fi deferit instanțelor judecătorești competente din România.